Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 10/02/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
02/10/2022
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
367.00€
378.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
315.00€
Ιταλική
265.00€
Scroll to Top