Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 09/12/21 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
12/09/2021
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
360.00€
375.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
315.00€
320.00€
Ιταλική
295.00€
Scroll to Top