Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 09/09/2020 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 360.00€ 380.00€
Ελλιποβαρής 325.00€ 340.00€
Ιταλική 285.00€ 315.00€
Λιβάνου 235.00€ 255.00€