Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 09/03/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
03/09/2022
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
420.00€
445.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
365.00€
Ιταλική
315
Scroll to Top