Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 08/10/2020 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 350.00€ 370.00€
Ελλιποβαρής 315.00€ 330.00€
Ιταλική 285.00€ 315.00€
Λιβάνου 265.00€ 285.00€