Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 08/09/2020 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 360.00€ 380.00€
Ελλιποβαρής 320.00€ 340.00€
Ιταλική 295.00€ 325.00€
Λιβάνου 255.00€ 275.00€