Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 08/07/2021 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
07/08/2021
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
344.00€
355.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
310.00€
330.00€
Ιταλική
265.00€
Scroll to Top