Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 08/04/2021 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 330.00€ 350.00€
Ελλιποβαρής 325.00€ 330.00€
Ιταλική 285.00€ 315.00€
Λιβάνου 255.00€ 275.00€