Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 08/03/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
03/08/2022
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
415.00€
430.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
365.00€
Ιταλική
315.00€
Scroll to Top