Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 08/02/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
02/08/2022
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
363.00€
375.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
315.00€
Ιταλική
265.00€
Scroll to Top