Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 07/10/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
10/07/2022
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
405
420
Λίρες 2002-2005
420
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
415
Ελλιποβαρής
390
Ιταλική
365
Scroll to Top