Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 07/10/2020 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 350.00€ 370.00€
Ελλιποβαρής 310.00€ 320.00€
Ιταλική 295.00€ 325.00€
Λιβάνου 255.00€ 265.00€