Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 07/10/2020 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
10/07/2020
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
350.00€
370.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
310.00€
320.00€
Ιταλική
295.00€