Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 07/09/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
09/07/2022
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
395
410
Λίρες 2002-2005
410
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
405
Ελλιποβαρής
370
Ιταλική
345
Scroll to Top