Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 07/09/2021 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 348.00€ 360.00€
Ελλιποβαρής 315.00€ 335.00€
Ιταλική 295.00€ 325.00€
Λιβάνου 235.00€ 265.00€