Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 07/09/2020 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
09/07/2020
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
360.00€
380.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
315.00€
330.00€
Ιταλική
265.00 €
Scroll to Top