Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 07/09/2020 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 360.00€ 380.00€
Ελλιποβαρής 315.00€ 330.00€
Ιταλική 265.00 € 295.00€
Λιβάνου 235.00€ 255.00€