Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 07/04/2021 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 330.00€ 350.00€
Ελλιποβαρής 315.00€ 335.00€
Ιταλική 290.00€ 305.00€
Λιβάνου 215.00 € 230.00 €