Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 07/02/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
02/07/2022
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
360.00€
372.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
310.00€
Ιταλική
290.00€
Scroll to Top