Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 06/10/2020 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 360.00€ 380.00€
Ελλιποβαρής 310.00€ 320.00€
Ιταλική 295.00€ 305.00€
Λιβάνου 255.00€ 275.00€