Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 06/09/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
09/06/2022
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
400
415
Λίρες 2002-2005
420
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
405
Ελλιποβαρής
375
Ιταλική
345
Scroll to Top