Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 06/09/2021 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 350.00€ 365.00€
Ελλιποβαρής 310.00€ 330.00€
Ιταλική 285.00€ 305.00€
Λιβάνου 255.00€ 275.00€