Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 06/04/2021 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 330.00€ 350.00€
Ελλιποβαρής 315.00€ 335.00€
Ιταλική 265.00 € 295.00€
Λιβάνου 215.00€ 230.00 €