Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 06/04/2021 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
04/06/2021
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
330.00€
350.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
315.00€
335.00€
Ιταλική
265.00 €
Scroll to Top