Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 05/10/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
10/05/2022
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
400
415
Λίρες 2002-2005
420
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
410
Ελλιποβαρής
385
Ιταλική
350
Scroll to Top