Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 05/09/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
09/05/2022
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
400,00
415
Λίρες 2002-2005
425
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
410
Ελλιποβαρής
380
Ιταλική
350
Scroll to Top