Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 05/07/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
07/05/2022
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
400.00€
415.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
380
Ιταλική
350
Scroll to Top