Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 04/11/2020 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
11/04/2020
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
360.00€
380.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
320.00€
340.00€
Ιταλική
290.00€