Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 04/05/24 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
04/05/2024
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
485
510
Λίρες 2002-2005
490
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
495
Ελλιποβαρής
430.00
Ιταλική
400
Scroll to Top