Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 04/03/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
03/04/2022
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
397.00€
420.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
365.00€
Ιταλική
315.00€
Scroll to Top