Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 03/10/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
10/03/2022
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
395
410
Λίρες 2002-2005
420
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
405
Ελλιποβαρής
380
Ιταλική
350
Scroll to Top