Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 03/09/2021 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 348.00€ 365.00€
Ελλιποβαρής 315.00€ 335.00€
Ιταλική 265.00 € 275.00 €
Λιβάνου 210.00€ 235.00€