Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 03/08/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
08/03/2022
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
395
415
Λίρες 2002-2005
420
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
405
Ελλιποβαρής
370
Ιταλική
350
Scroll to Top