Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 03/02/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
02/03/2022
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
365.00€
375.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
315.00€
Ιταλική
285.00€
Scroll to Top