Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 02/09/2021 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 348.00 € 365.00€
Ελλιποβαρής 315.00€ 335.00€
Ιταλική 295.00€ 325.00€
Λιβάνου 235.00€ 255.00€