Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 02/04/2021 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 335.00€ 345.00€
Ελλιποβαρής 315.00€ 335.00€
Ιταλική 290.00€ 315.00€
Λιβάνου 215.00€ 230.00€