Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 01/08/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
08/01/2022
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
395
410
Λίρες 2002-2005
420
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
405
Ελλιποβαρής
375
Ιταλική
355
Scroll to Top