Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 01/07/2021 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
07/01/2021
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
340.00€
350.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
295.00€
335.00€
Ιταλική
265.00 €
Scroll to Top