Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 01/06/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
06/01/2022
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
390.00€
410.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
370.00€
Ιταλική
350.00€
Scroll to Top