Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 01/04/24 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
01/04/2024
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
475.00
495.00
Λίρες 2002-2005
480.00
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
485.00
Ελλιποβαρής
430.00
Ιταλική
380.00
Scroll to Top