Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 01/04/2021 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 330.00€ 345.00€
Ελλιποβαρής 300.00€ 340.00€
Ιταλική 290.00€ 315.00€
Λιβάνου 210.00 € 255.00€