Δελτία Τιμών Χρυσής Λίρας 29/10/2019

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 300.00€ 315.00€
Ελλιποβαρής 280.00€ 295.00 €
Ιταλική 260.00€ 275.00 €
Λιβάνου 210.00€ 230.00 €