Δελτία Τιμών Χρυσής Λίρας 28/10/2019

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 305.00€ 320.00 €
Ελλιποβαρής 285.00€ 295.00 €
Ιταλική 265.00€ 275.00 €
Λιβάνου 215.00€ 230.00 €