Δελτία Τιμών Χρυσής Λίρας 27/05/2020 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
20/04/2024
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
340.00€
365.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
295.00€
320.00€
Ιταλική
265.00€
Scroll to Top