Δελτία Τιμών Χρυσής Λίρας 26/10/2019

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 300.00€ 320.00€
Ελλιποβαρής 280.00€ 295.00€
Ιταλική 260.00€ 275.00€
Λιβάνου 210.00€ 230.00€