Δελτία Τιμών Χρυσής Λίρας 23/10/2019

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 295 315
Ελλιποβαρής 280 295
Ιταλική 260 275
Λιβάνου 210 230