Δελτία Τιμών Χρυσής Λίρας 18/11/2019

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 300.00€ 315.00€
Ελλιποβαρής 280.00€ 295.00€
Ιταλική 265.00€ 275.00€
Λιβάνου 210.00€ 230.00€