Δελτία Τιμών Χρυσής Λίρας 18/05/2020 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
360.00€
380.00 €
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
340.00€
350.00€
Ιταλική
285.00€
Scroll to Top