Δελτία Τιμών Χρυσής Λίρας 18/05/2020 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 360.00€ 380.00 €
Ελλιποβαρής 340.00€ 350.00€
Ιταλική 285.00€ 295.00€
Λιβάνου 265.00€ 285.00€