Δελτία Τιμών Χρυσής Λίρας 18/02/2020 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
325.00€
340.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
295.00€
300.00€
Ιταλική
265.00€
Scroll to Top