Δελτία Τιμών Χρυσής Λίρας 12/05/2020 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 350.00€ 370.00€
Ελλιποβαρής 325.00€ 335.00€
Ιταλική 295.00€ 325.00€
Λιβάνου 265.00€ 285.00€