Δελτία Τιμών Χρυσής Λίρας 08/05/2020 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
355.00€
375.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
345.00€
360.00€
Ιταλική
295.00€
Scroll to Top