Δελτία Τιμών Χρυσής Λίρας 05/02/2020 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 320.00€ 335.00€
Ελλιποβαρής 285.00€ 295.00€
Ιταλική 265.00€ 275.00€
Λιβάνου 215.00€ 230.00€