Δελτία Τιμών Χρυσής Λίρας 02/06/2020 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
06/02/2020
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
340.00€
365.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
320.00€
340.00€
Ιταλική
295.00€